مطالب جالب

کاری کنیم پیش از آن کز ما نیاید هیچ کار!

شعری زیبا از جامی

پدری با پسری گفت به قهر

که تو آدم نشوی جان پدرحیف از آن عمر که ای بی سروپا

در پی تربیتت کردم سردل فرزند از این حرف شکست

بی خبر از پدرش کرد سفررنج بسیار کشید و پس از آن

زنده گشت به کامش چو شکرعاقبت شوکت والایی یافت

حاکم شهر شد و صاحب زرچند روزی بگذشت و پس از آن

امر فرمود به احضار پدرپدرش آمد از راه دراز

نزد حاکم شد و بشناخت پسر
پسر از غایت خودخواهی و کبر

نظر افگند به سراپای پدرگفت گفتی که تو آدم نشوی

تو کنون حشمت و جاهم بنگرپیر خندید و سرش داد تکان

گفت این نکته برون شد از در«من نگفتم که تو حاکم نشوی

گفتم آدم نشوی جان پدر»

به نقل از:

http://elahin.blogfa.com/post-2.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ساعت   توسط رضا  | 

 
سایت کلاک دات آی آر ساعت تهران و نقاط مختلف جهان